Välkommen att boka kyrklig handling i Storstad

I menyn kan du välja mellan dop, vigsel och begravning, för att se vad som gäller just för Storstad. Om du vill läsa mer övergripande vad dessa handlingar står för kan du göra det på Svenska kyrkans nationella webbplats.

Vill du boka en kyrklig handling hos oss kontaktar du expeditionen. Kontaktuppgifter hittar du här nedan.


Dop

"Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med glädje, kärlek och förväntan."

Med de orden välkomnas barnet in i Svenska kyrkan i samband med dopet. Dopet är en högtid som är förknippad med en djup glädje. Vi gläder oss med barnet och alla som nu är villiga att gå in i omsorgen om en ny liten människa. Osynlig vattenstämpel Dopet rymmer en stor hemlighet. Ett löfte från Gud att vara med oss på ett nära och personligt sätt i hela vårt liv. Dopet är en gåva från Gud. En skatt vi kan bära med oss genom hela livet - en slags ”vattenstämpel” som aldrig försvinner. Man kan döpas när som helst i livet Det finns ingen åldersgräns för dop.

  


Vigsel

En kyrklig vigsel är en symbolrik gudstjänst. I Guds och alla vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Vi ber Gud att välsigna vårt äktenskap och hjälpa oss igenom de svårigheter vi kommer att möta i livet. Kärlek handlar mer om att ge än om att få. Jag ger mig själv, hela mitt liv, utan förbehåll till en annan människa. Samtidigt får jag ta emot den jag gifter mig med. Jag och du blir vi - ett löfte för hela livet.

Gud är kärleken och all kärlek har ytterst sitt ursprung i Gud. Vigselsamtal Inför vigseln har brudparet samtal med vigselförrättaren. En del par bär med sig svåra erfarenheter av söndring och kanske är det inte det första äktenskapet. Allt det kan man ta upp i samtal med prästen inför det nya förbundet. Svenska kyrkans familjerådgivning finns också till hands för stöd och hjälp i fortsättningen.

  


Begravning

Att få leva tillsammans med människor som vi älskar gör livet rikt. Det vi fruktar allra mest är att mista någon som står oss nära. Ändå händer det att någon av dem som betyder så mycket för oss dör. Förlusten gör ont. Den ger oss sorg. I begravningsgudstjänsten tar de sörjande avsked av den avlidne och överlämnar honom eller henne i Guds händer. Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked.  Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. 

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsgudstjänsten, gravsättningen och eventuell kremering. Lokal för begravningsceremoni, gravsättning och kremering är redan betalda genom begravningsavgiften. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis. Dödsboet ansvarar för praktiska förberedelser i samband med begravningen, ett ansvar som ofta överlämnas till en begravningsentreprenör.